logo

Detva

Mesto Detva sa rozkladá na brehoch Detvianskeho potoka pri jeho ústí do rieky Slatiny vo východnej časti Zvolenskej kotliny. Archeologické nálezy dokazujú skoré osídlenie už v prehistorickej dobe. Aj keď sú na území Detvy zdokumentované osídlenia v dobe bronzovej, v keltskej, rímskej a veľkomoravskej dobe až do začiatku 17. storočia tu boli len husté lesy. Detva vznikla až v roku 1638 v období poslednej vlny valašskej kolonizácie. Z tohto obdobia pochádza aj laznícke osídlenie, ktoré je v regióne prítomné dodnes. Klčovaním lesa sa vytvárala poľnohospodárska pôda a obec sa hospodársky vzmáhala. Koncom 17 a začiatkom 18. storočia ju postihlo plienenie, mor, neskôr vysťahovalectvo. Mestom sa stala Detva v roku 1811, odkedy získala právo organizovať trhy a jarmoky. Obyvateľstvo sa naďalej živilo najmä prácou v lesoch a spracovaním dreva, výrobou dreveného uhlia a chovaním oviec. V r. 1787 bola Ján Vagačom založená prvá bryndziareň na Slovensku. Postupne sa v Detve rozvíjali ďalšie remeslá a neskôr priemysel. Obyvatelia Detvy sa počas 2. sv. vojny do značnej miery zapojili do partizánskeho odboja. Tvár mesta značne poznamenal najmä vývoj a urbanizácia po 2. sv. vojne, konkrétne vznik Podpolianskych strojární v r. 1950 a výstavba sídliska. Aj dnes sa Detva delí miestne časti „historická časť" a „sídlisko". K mestu patrí aj niekoľko lazovitých miestnych častí - Krné, Piešť I. a II., Kostolná, Skliarovo a Zapriechody. Od r. 1996 je Detva okresné mesto.

Názov: Mesto Detva

Adresa: Mestský úrad, J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva
Tel.: +421-45-5455202
Fax: +421-45-5456216

Prvá písomná zmienka: 1696
Obyvateľov: 14977 (31.12.2007)
Domov: 1821

Národnosť: slovenská 97,11%, maďarská 0,24%, rómska 1,65%, rusínska 0,01%, ukrajinská 0,12%, česká 0,75%
Náboženstvo: rím. katolícke 78,03%, evanjelické a.v. 4,47%, gr. katolícke 0,30%, pravoslávne 0,15%, čs. husitské 0,06%, bez vyznania 13,11%, nezistené 3,33%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Historické jadro mesta: Podpolianske múzeum, kostol sv. Františka z Asissi - postavený v r. 1803-1805, detviansky dom č.6, bývalý obecný dom. Kalvária s expozíciou drevených náhrobných krížov, skalná plošina Kaľamárka s náučným chodníkom, prírodný amfiteáter, busta Andreja Sládkoviča, pamätné tabule, vojnové hroby a pomníky. Chránená krajinná oblasť Poľana, zaradená medzi biosférické rezervácie UNESCO, cyklistické a turistické chodníky. Gymnastická telocvičňa, letný a zimný štadión, letné kúpalisko, športová hala. Každoročné Folklórne slávnosti pod Poľanou.
Zdroj informácií: statistics.sk


Detva na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.