logo

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno leží na severovýchodnom okraji Hornonitrianskej kotliny, v mieste jej kontaktu s pohorím Žiar. Obec sa spolu  so svojimi časťami Solka a Vyšehradné rozkladá v doline rieky Nitry a troch jej prítokov: západnú hranicu intravilánu odvodňuje potok Kravská, centrum obce a jej východnú časť potok Tužina a samotná rieka Nitra, Vyšehradné a Solku Vyšehradný potok. Nadmorská výška stredu obce je 348 m n.m., katastrálne územie sa rozkladá od nadmorských výšok 314 m n.m. v doline rieky Nitry a Vyšehradného potoka až po 830 m n.m. (Vyšehrad) v pohorí Žiar, ktoré obec obkolesuje na východnej strane a 955 m n.m. v Strážovských vrchoch na strane západnej.
Obec bola založená počas nemeckej kolonizácie v r. 1330-40, od čoho bol odvodený aj jej skorší názov Nemecké Pravno, prvá písomná zmienka sa dochovala z r. 1393. Obec patrila bojníckemu panstvu, jej vznik a rozvoj úzko súvisel s nálezom zlata a rozvojom baníctva. Už v r. 1430 sa spomína ako mesto s významom porovnateľným neďalekým Bojniciam či Prievidzi. Od konca 15. stor. patrilo kráľovskej korune. Rozvoj mestečka však od 16. storočia postupne ustal kôli poklesu ťažby, povstaniu v stredoslovenských banských mestách a následnej kríze v baníctve v Uhorsku či celkovej nepriaznivej atmosfére obdobia stavovských povstaní a tureckej expanzie. Mestečko bolo v 17. stor. niekoľkokrát vyrabované a vypálené. Mestečko sa začalo spamätávať koncom 18. stor. vďaka rozvoju cechov a remesiel.
Historické jadro obce bolo vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu mestskej architektúry, jej hlavnými dominantami sú dnes najmä stará radnica a kostol sv. Jána Krstiteľa.

Súčasťou Nitrianskeho Pravna je aj stará osada Vyšehradné z r. 1333 , s významnou historickou a archeologickou lokalitou - hradiskom na kopci Vyšehrad, podľa ktorého bola osada pomenovaná. V súčasnosti k lokalite vedie náučný chodník. Vo Vyšehradnom sa zachovala drevená zrubová zvonica zo zač. 19. storočia, dnes národná kutúrna pamiatka.
V časti Solka sa na kopci Galgenberg nachádza kalvária s krásnym výhľadom na Hornonitriansku kotlinu.

Názov: Obec Nitrianske Pravno

Adresa: Obecný úrad, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Tel.: +421-46-5447510
Fax: +421-46-5446233

Prvá písomná zmienka: 1247
Obyvateľov: 91 498 (31.12.2007)
Domov: 6209

Národnosť: slovenská 94,35%, maďarská 0,26%, rómska 0,57%, česká 0,61%, nemecká 3,00%
Náboženstvo: rím. katolícke 72,02%, evanjelické a.v. 2,78%, gr. katolícke 0,16%, čs. husitské 0,03%, bez vyznania 19,46%, nezistené 4,44%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Kalvária, rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa, meštianske remeselnícke domy zo 16. a 17. stor., historické jadro obce - pamiatková zóna, vodná nádrž Bôrik.
Zdroj informácií: statistics.sk


Nitrianske Pravno na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.