logo

Betliar

Obec Betliar leží len 7 kilometrov severne od Rožňavy v doline rieky Slaná na styku Volovských vrchov a Revúckej vrchoviny. Samotná obec sa rokladá na brehoch ľavostranného prítoku Slanej, Krivého potoka. Obec sa spomína pod názvom Bethler už v roku 1330, no jej vznik sa datuje ešte do skoršieho obdobia. Jej najstaršia história je spätá s rozvojom baníctva v regióne, vlastnili ho Bebekovci ako súčasť brzotínskeho panstva. Od 15. stor. upadá baníctvo a Betliar sa začína zaľudňovať valaskými osadníkmi. Od r. 1566 je Betliar v rukách cisárskeho dvora pod správou hradu Krásna Hôrka a od r. 1578, keď sa stáva Peter Andrássy kapitánom na Krásnej Hôrke je najprv v správe a od r. 1642 aj vo vlastníctve rodiny Andrássyovcov až do 20. storočia. Počas ich pôsobenia vznikol na mieste pôvodného Bebekovského vodného hrádku kaštieľ s rozsiahlym prírodným parkom. Obdobie stavovských povstaní a tureckých vpádov od 16. stor. až do začiatku 18. storočia značne poznamenalo aj Betliar. Rozvoj obce naštartovalo oživenie baníctva a rozmach železiarstva na konci 18. storočia. V obci boli vybudované železiarske podniky, ktoré tu pôsobili až do prelomu 19. a 20. storočia. Koniec 1. sv. vojny obyvatelia privítali nielen ako koniec vojnových útrap ale aj ako koniec dlhého obdobia násilnej maďarizácie. V období 2. sv. vojny sa však obec na niekoľko rokov opäť stala súčasťou Maďarskom okupovanej južnej zóny Slovenska.
Od r. 1945 patrí majetok Andrássyovcov štátu a celý areál parku s kaštieľom a ďalšími objektami bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V kaštieli sídli Múzeum Betliar, okrem neho sa v obci zachovali dva kostoly zo 14. a 18. storočia.

Názov: Obec Betliar

Adresa: Obecný úrad, Šafárikova 67, 049 21 Betliar
Tel.: +421-58-7983114
Fax: +421-58-7883170

Prvá písomná zmienka: 1330
Obyvateľov: 948 (31.12.2007)
Domov: 294

Národnosť: slovenská 94,96%, maďarská 1,68%, rómska 0,79%, rusínska 0,10%, ukrajinská 0,40%, česká 0,59%, nemecká 0,40%
Náboženstvo: rím. katolícke 32,31%, evanjelické a.v. 41,90%, pravoslávne 0,40%, nezistené 3,66%
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Rím. kat. kostol sv. Alžbety vdovy zo 14. stor., ev. kostol augsburského vyznania z r. 1786, renesančno-barokový kaštieľ z 18. stor., obklopený ojedinelým prírodným parkom. Každoročne sa koná významné kultúrne podujatie Hubertova jazda. Hasičský zbor - pôsobí v obci už 125 rokov. Futbalové, multifunkčné, volejbalové a tenisové ihrisko.
Zdroj informácií: statistics.sk


Betliar na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.