logo

Štiavnické Bane

Starobylá obec Štiavnické Bane leží uprostred Štiavnických vrchov v bezprostrednej blízkosti Banskej Štiavnice. Obec sa preslávila ako Piarg, súčasná obec Štiavnické Bane vznikla zlúčením Piargu s niekoľkými ďalšími osadami v okolí, nové meno dostala v r. 1948.

Piarg ako najstaršia a najvýznamnejšia z okolitých baníckych osád vznikla zlúčením dvoch celkov: Sigelbergu, ktorý pôvodne patril Banskej Štiavnici a Vindšachty. Ich história siaha až do 14. stor., osada Sigelberg sa spomína v r. 1352, keď bola zabratá Šášovským panstvom. História baníctva v oblasti však siaha už do keltských čias. Ťažba sa od dávna sústredila najmä na zlaté a strieborné rudy. Vďaka baníctvu sa obec hospodársky rozvíjala a v 16. storočí patril Piarg medzi najvýznamnejšie banícke strediská v Európe. Obec v 17. - 18. stor. postihli ťažké časy stavovských povstaní a tureckých vpádov, napriek tomu sa baníctvo rozvíjalo až do 19. storočia. Obyvateľstvo sa živilo okrem baníctva aj hutníctvom a úpravou rúd.

Piarg sa preslávil niekoľkými banskými vynálezmi a vyspelou úrovňou baníckej techniky, meračstva. Medzi najvýznamnejšie banské prevádzky patrili Horná Biberová štôlňa, šachty Jozef, Karol, Leopold, Magdaléna, Kristína, Konigsberg a Siglesberg. K významným technickým banským pamiatkam dodnes patrí aj rozsiahly vodohospodársky systém na území obce - tajchy Dolné a Horné Vindšachtské, Evičkino, Bakomi, Veľké a Malé Richňovské boli vybudované v 18. storočí.
V obci o bohatej minulosti svedčí aj súbor ďalších významných sakrálnych a svetských stavieb - komplex kláštora s kostolom sv. Jozefa, kalvária, zvonica, banská nemocnica, opevnenie a bašty, budova bývalej banskej školy, baroková budova bývalej správy dolov, baroková budova meračstva ...
V súvislosti s úpadkom baníctva v 19. storočí bola v obci miestnym kňazom Jozefom Záhorom založená  rezbáreň. V dôsledku poklesu svetových cien drahých kovov boli bane začiatkom 20. storočia zavreté.


Dnes je obec Štiavnické Bane vyhľadávaným turistickým strediskom s množstvom historických, technických pamiatok a prírodných krás, okrem sústavy banských diel a tajchov turistov láka aj malebná príroda s turistickými a náučnými chodníkmi, cykloturistickými a zimnými bežeckými trasami.


Štiavnické Bane sú pamiatkovou rezerváciou a patria spolu s Banskou Štiavnicou a okolím do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Názov: Obec Štiavnické Bane

Adresa: Obecný úrad, č.1, 969 81 Štiavnické Bane
Tel.: +421-45-6929116
Fax: +421-45-6929262

Prvá písomná zmienka: 1559
Obyvateľov: 783 (31.12.2007)
Domov: 241

Národnosť: slovenská 98,67%, maďarská 0,24%, ukrajinská 0,12%, poľská 0,12%
Náboženstvo: rím. katolícke 84,40%, evanjelické a.v. 2,18%, gr. katolícke 0,36%, bez vyznania 9,43%, nezistené 2,54 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Barokový kostol s kláštorom z r. 1773, GEOPARK - 3 náučné chodníky, tajchy - Richňavské, Windšachtské, Bakomi, Evička, Počúvadlo.
Zdroj informácií: statistics.sk


Štiavnické Bane na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.