logo

Štrba

Obec Štrba sa rozkladá v doline Štrbského potoka v juhovýchodnej časti Popradskej kotliny na mieste jej styku s Liptovskou kotlinou a Kozími chrbtami. Nadmorská výška stredu obce je 829 m n.m., a je tak jednou z najvyššie položených obcí na Slovensku. Súčasťou obce je dnes aj Tatranská Štrba s najvyššie položenou rýchlikovou stanicou na Slovensku, 4 km severne vzdialená od Štrby a turistická osada Štrbské pleso, ktorá koncom 19. storočia a na prelome 20. stor. vyrástla okolo rovnomenného jazera.

Prvá písomná zmienka o obci Štrba je z r. 1280 v súvislosti s pastierskym osídlením. Obyvateľstvo obce sa živilo poľnohospodárstvom, ovčiarstvom a chovaním dobytka, prácou v lesoch a pálením vápna a uhlia. Od konca 16. stor. sa spomína v obci aj píla. Prudký rozvoj obce nastáva v súvislosti s vybudovaním Košicko - Bohumínskej železnice v r. 1870 a ozubnicovej železnice v r. 1895 zo stanice Štrba (v miestnej časti Tatranská Štrba) na Štrbské Pleso. Časť obyvateľstva sa tak dala do služieb železníc, dopravy turistov, mnohí si našli prácu v hoteloch a kúpeľoch na Štrbskom plese.
Počas 2. sv. vojny sa obyvateľstvo aktívne zapojilo do odboja počas SNP. Rozvoju obce pomohli aj Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní na Štrbskom plese v r. 1970.

V blízkosti obce na lokalite Šoldov západne od obce (JZ od kóty Vlčia jama 924,5 m) sa zachovali zvyšky románskeho opátstva zo začiatku 13. stor. . V obci sa zachovali dva kostoly: klasicistický rímskokatolícky sv. Ondreja z r. 1848 postavený na mieste pôvodného kostola z 13. stor. a evanjelický tolerančný, taktiež klasicistický z r. 1784, čiastočne prestavaný v r. 1928. V obci sa zachovala tradičná ľudová architektúra, v dome č. 319 sa nachádza expozícia dobovej bytovej kultúry.
V obci dnes spolu s jej miestnymi časťami žije takmer 4000 obyvateľov, veľká časť z nich sa popri poľnohospodárstve venuje práci v cestovnom ruchu.
Po prinavrátení Štrbského plesa sa obec vo veľkej miere angažuje v rozvoji turizmu a zatraktívnení tejto svojej časti.

Názov: Obec Štrba

Adresa: Obecný úrad, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Tel.: +421-52-7781461
Fax: +421-52-7781460

Prvá písomná zmienka: 1280
Obyvateľov: 3618 (31.12.2007)
Domov: 645

Národnosť: slovenská 94,83%, maďarská 0,27%,rómska 2,73%, ukrajinská 0,03%, česká 1,12%, nemecká 0,16%, poľská 0,03%
Náboženstvo: rím. katolícke 43,35%, evanjelické a.v. 41,79%, gr. katolícke 1,82%, pravoslávne 0,32%, bez vyznania 9,67%, ostatné 0,35%, nezistené 1,74 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zaujímavosti: Rím. kat. klasicistický kostol z r. 1848, ev. kostol z r. 1784, chránená kultúrna pamiatka Štrbská drevenica z r. 1893, zaniknutá stredoveká osada Šoldov, folklórna skupina Štrbän a súbor Horec, detský folklórny súbor Štrbianček, každoročne sa tu konajú Štrbské folklórne slávnosti, Štrbské pleso.
Zdroj informácií: statistics.sk


Štrba na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.