logo

Mesto Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry patrí svojou rozlohou 380 km2 k najväčším slovenským mestám, počtom obyvateľov cez 4500 k tým malým. Mesto v podhorí Belianskych a Vysokých Tatier tvorí spolu 15 osád (z východu na západ):
Tatranská Kotlina, Kežmarské Žľaby, Tatranské Matliare, Tatranská Lomnica, Tatranská Lesná, Horný Smokovec, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Nový Smokovec, Tatranské Zruby, Tatranská Polianka, Nová Polianka, Vyšné Hágy a časti Štrbského Plesa a Podbanského.
Z nich najvýznamnejšie sú Starý Smokovec (sídlo mestského úradu), Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso. Všetky tatranské osady sú spojené s výnimkou južnejšie položeného Dolného Smokovca tzv. Cestou Slobody, ktorá na východe pokračuje na sever do obce Ždiar a Poľska a na západe na Pribilinu a Liptovský Hrádok. Dôležitou dopravnou tepnou sú aj Tatranské elektické železnice (TEŽ), ktorých trať vedie paralelne popri Ceste Slobody a spája Štrbské Pleso - Smokovce - Tatranskú Lomnicu s mestom Poprad.

 

Vysoké Tatry boli založené v r. 1947, keď boli pôvodné podhorské osady odčlenené z katastrov materských obcí a Vyhláškou SNR č. 52/1947 Zb. bola zriadená obec Vysoké Tatry. V r. 1948 bol ustanovený Jednotný národný výbor Vysoké Tatry, do pôsobnosti ktorého okrem súčasných osád patrili aj Tatranská Javorina, Ždiar, Štôla a Štrbské Pleso. V r. 1954 bola pričlenené Podbanské (pôvodne časť Pribiliny) a Tri studničky (časť Východnej). V roku 1960 boli Vysoké Tatry rozdelené na mesto Starý Smokovec, a obce Štrbské Pleso, Štôla, Tatranská Lomnica a Ždiar. Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica však boli v r. 1990 opäť zlúčené, tentokrát pod názvom mesto Starý Smokovec a od r. 1999 premenované opäť na Vysoké Tatry. V r. 2004 bola Pribiline prinavrátená takmer celá osada Podbanské (po rieku Belá) a v r. 2005 pôvodný kataster Troch studničiek obci Východná. Rozhodnutím Najvyššieho súdu SR v roku 2007 bola časť katastra a samotná osada Štrbské Pleso prinavrátená obci Štrba. Mesto Vysoké Tatry a obec Štrba vedú naďalej spor o toto územie čo vyústilo až do paradoxnej situácie, keď niektorí jej občania majú trvalý pobyt v Štrbe a iní vo Vysokých Tatrách, alebo zriaďovaní 2 samostatných volebných miestností miestností...

Najstaršou osadou Vysokých Tatier je Starý Smokovec, ktorý je dodnes ich najvýznamnejším strediskom. Sieť turistických a kúpeľných centier reprezentovaných jednotlivými podhorskými osadami sa postupne sformovala koncom 19. a začiatkom 20. storočia, najvačší vplyv na rozvoj Tatier mala výstavba Košicko-Bohumínskej železnice a neskôr výstavba elektrickej železnice a cesty v podhorí, ktorá sprístupnila pohorie a jednotlivé osady obyvateľom Uhorska.
Viac sa o jednotlivých Tatranských osadách dozviete v jednotlivých prehliadkach.

Názov: Mesto Vysoké Tatry

Adresa: Mestský úrad, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
Tel.: +421-52-4780411
Fax: +421-52-4780462

Prvá písomná zmienka: 1793
Obyvateľov: 4593 (31.12.2007)
Domov: 592

Národnosť: slovenská 92,95%, maďarská 0,57%, rusínska 0,17%, česká 2,22%, nemecká 0,26%, moravská 0,02%, poľská 0,09%
Náboženstvo: rím. katolícke 61,96%, evanjelické a.v. 7,64%, gr. katolícke 3,62%, pravoslávne 0,30%, čs. husitské 0,06%, bez vyznania 18,96%, ostatné 0,07%, nezistené 6,64 %
Štatistické informácie: SODB 2001

Zdroj informácií: statistics.sk


Mesto Vysoké Tatry na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.