logo

Geomorfologické členenie

Fatransko-tatranská oblasť (460)
Branisko (0)
Sľubica (0):
Smrekovica (0):
Horehronské podolie (0)
Breznianska kotlina (0):
Bystrianske podhorie (0):
Heľpianske podolie (0):
Lopejská kotlina (0):
Hornádska kotlina (0)
Hornádske podolie (0):
Medvedie chrbty (0):
Podhradská kotlina (0):
Vikartovská priekopa (0):
Hornonitrianska kotlina (64)
Handlovská kotlina (4):
Oslianska kotlina (7):
Rudnianska kotlina (0):
Chočské vrchy (2)
Choč (2):
Prosečné (0):
Sielnické vrchy (0):
Kozie chrbty (5)
Dúbrava (2):
Važecký chrbát (3):
Malá Fatra (0)
Krivánska Fatra (0):
Lúčanská Fatra (0):
Malé Karpaty (13)
Brezovské Karpaty (0):
Čachtické Karpaty (0):
Devínske Karpaty (13):
Bratislavské predhorie (13)
Pezinské Karpaty (0):
Muránska planina (0)
Muránsky kras (0):
Tisovský kras (0):
Nízke Tatry (0)
Ďumbierske Tatry (0):
Kráľovohoľské Tatry (0):
Podtatranská kotlina (215)
Liptovská kotlina (35):
, Hybianska pahorkatina (3) , Chočské podhorie (8) , Liptovské nivy (17) , Ľubeľská pahorkatina (7)
Popradská kotlina (130):
Tatranské podhorie (50):
Považský Inovec (3)
Inovecké predhorie (0):
Krahulčie vrchy (3):
Nízky Inovec (0):
Vysoký Inovec (0):
Starohorské vrchy (4)
Starohorské vrchy (4):
, Starohorské vrchy (4)
Strážovské vrchy (9)
Malá Magura (1):
Nitrické vrchy (1):
Drieňov (1)
Trenčianska vrchovina (2):
, Teplická vrchovina (2)
Zliechovská hornatina (5):
, Čičmianska kotlina (4) , Javorinka (1)
Súľovské vrchy (2)
Manínska vrchovina (2):
Manínska vrchovina (2)
Skalky (0):
Súľovské skaly (0):
Tatry (30)
Východné Tatry (30):
, Vysoké Tatry (30)
Západné Tatry (0):
Tríbeč (27)
Jelenec (0):
Rázdiel (15):
Veľký Tríbeč (1):
Hornianske predhorie (1)
Zobor (11):
Turčianska kotlina (11)
Diviacka pahorkatina (1):
Mošovská pahorkatina (0):
Sklabinské podhorie (0):
Šútovské podhorie (1):
Turčianske nivy (0):
Valčianska pahorkatina (9):
Veľká Fatra (17)
Bralná Fatra (0):
Hôľna Fatra (0):
Lysec (0):
Revúcke podolie (0):
Šiprúň (0):
Šípska Fatra (16):
Zvolen (1):
Žiar (7)
Horeňovo (0):
Rovne (0):
Sokol (7):
Vyšehrad (0):
Žilinská kotlina (51)
Domanižská kotlina (0):
Rajecká kotlina (7):
Varínske podolie (0):
Žilinská pahorkatina (44):
Juhomoravská panva (0)
Dolnomoravský úval (0)
Dyjsko-moravská niva (0):
Lučensko-košická zníženina (36)
Bodvianska pahorkatina (0)
Abovská pahorkatina (0):
Gemerská pahorkatina (0):
Juhoslovenská kotlina (4)
Ipeľská kotlina (0):
Lučenská kotlina (0):
Rimavská kotlina (4):
Gemerské terasy (4)
Košická kotlina (32)
Košická rovina (11):
Medzevská pahorkatina (4):
Toryská pahorkatina (17):
Matransko-slanská oblasť (16)
Burda (0)
Burda (0):
Cerová vrchovina (0)
Bučenská vrchovina (0):
Fiľakovská brázda (0):
Hajnáčska vrchovina (0):
Mučínska vrchovina (0):
Petrovská vrchovina (0):
Slanské vrchy (16)
Bogota (0):
Makovica (3):
Banská kotlina (2) , Makovica (1)
Milič (0):
Mošník (0):
Šimonka (13):
Lúčinská kotlina (8) , Šimonka (5)
Zemplínske vrchy (0)
Zemplínske vrchy (0):
Nízke Beskydy (146)
Beskydské predhorie (102)
Hanušovská pahorkatina (100):
Humenské podolie (0):
Mernícka pahorkatina (2):
Ublianska pahorkatina (0):
Zahradnianska brázda (0):
Busov (0)
Busov (0):
Laborecká vrchovina (19)
Laborecká vrchovina (19):
Laborecká vrchovina (19)
Ondavská vrchovina (25)
Ondavská vrchovina (25):
, Mirošovsko-stropkovská brázda (11) , Ondavská vrchovina (14)
Podhôľno-magurská oblasť (40)
Bachureň (0)
Bachureň (0):
Levočské vrchy (0)
Levočská vrchovina (0):
Levočská vysočina (0):
Levočské planiny (0):
Oravská kotlina (0)
Oravská kotlina (0):
Podtatranská brázda (10)
Zuberská brázda (0):
Ždiarska brázda (10):
Skorušinské vrchy (0)
Kopec (0):
Oravická Magura (0):
Skorušina (0):
Spišská Magura (6)
Repisko (4):
, Repisko (4)
Veterný vrch (2):
, Staroveská kotlina (2)
Spišsko-šarišské medzihorie (22)
Hromovec (0):
Jakubianska brázda (0):
Ľubotínska pahorkatina (0):
Ľubovnianska kotlina (15):
Stráže (0):
Šarišské podolie (7):
, Šarišský vrch (7)
Šarišská vrchovina (2)
Šarišská vrchovina (2):
, Šarišská vrchovina (2)
Podunajská nížina (325)
Podunajská pahorkatina (259)
Čenkovská niva (0):
Dolnovážska niva (3):
Dolnovážska niva (3)
Hronská niva (0):
Hronská pahorkatina (8):
, Bešianska pahorkatina (8)
Ipeľská niva (0):
Ipeľská pahorkatina (1):
, Bátovská pahorkatina (1)
Nitrianska niva (113):
Nitrianska pahorkatina (124):
Žitavská niva (5):
Žitavská pahorkatina (3):
Podunajská rovina (66)
Čiližska mokraď (0):
Martovská mokraď (0):
Novozámocké pláňavy (0):
Okoličnianska mokraď (0):
Podunajská rovina (66):
Potôňska mokraď (0):
Salibská mokraď (0):
Šúr (0):
Úľanská mokraď (0):
Poloniny (0)
Bukovské vrchy (0)
Bukovce (0):
Nastaz (0):
Slovenské rudohorie (39)
Čierna hora (15)
Bujanovské vrchy (0):
Hornádske predhorie (15):
Pokryvy (0):
Roháčka (0):
Sopotnické vrchy (0):
Revúcka vrchovina (8)
Cinobanské predhorie (2):
, Lovinobanská brázda (2)
Dobšinské predhorie (0):
Hrádok (0):
Turecká (6):
Slanské podolie (6)
Železnícke predhorie (0):
Rožňavská kotlina (5)
Rožňavská kotlina (5):
Slovenský kras (1)
Dolný vrch (0):
Horný vrch (1):
, Horný vrch (1)
Jasovská planina (0):
Jelšavský kras (0):
Koniarska planina (0):
Plešivská planina (0):
Silická planina (0):
Štítnicky a Slanský kaňon (0):
Turnianska kotlina (0):
Zádielska planina (0):
Slovenský raj (10)
Duča (0):
Geravy (0):
Glac (10):
Slovenský raj (0)
Havrania skala (0):
Slovenský raj (0)
Matka Božia (0):
Pelc (0):
Skala (0):
Tri kopce (0):
Stolické vrchy (0)
Klenovské vrchy (0):
Málinské vrchy (0):
Stolica (0):
Stolické vrchy (0)
Tŕstie (0):
Veporské vrchy (0)
Balocké vrchy (0):
Čierťaž (0):
Fabova hoľa (0):
Sihlianska planina (0):
Volovské vrchy (0)
Havranie vrchy (0):
Hnilecké vrchy (0):
Holička (0):
Knoľa (0):
Kojšovská hoľa (0):
Pipítka (0):
Zlatý stôl (0):
Slovenské stredohorie (67)
Javorie (5)
Javorianska hornatina (0):
Lomnianska vrchovina (5):
Podlysecká brázda (0):
Kremnické vrchy (8)
Flochovský chrbát (0):
Jastrabská vrchovina (5):
Kunešovská hornatina (3):
Malachovské predhorie (0):
Turovské predhorie (0):
Krupinská planina (0)
Bzovícka pahorkatina (0):
Dačolomská planina (0):
Modrokamenské úboče (0):
Závozská vrchovina (0):
Ostrôžky (0)
Ostrôžky (0):
Pliešovská kotlina (0)
Pliešovská kotlina (0):
Pohronský Inovec (1)
Lehotská planina (1):
Veľký Inovec (0):
Vojšín (0):
Poľana (0)
Detvianske predhorie (0):
Vysoká Poľana (0):
Štiavnické vrchy (39)
Hodrušská hornatina (13):
, Hodrušská hornatina (13)
Kozmálovské vŕšky (0):
Sitnianska vrchovina (20):
, Sitnianske predhorie (5) , Štiavnická brázda (15)
Skalka (6):
Vtáčnik (5)
Nízky Vtáčnik (0):
Raj (0):
Vysoký Vtáčnik (4):
Župkovská brázda (1):
, Župkovská vrchovina (1)
Zvolenská kotlina (7)
Bystrická vrchovina (0):
Bystrické podolie (3):
Detvianska kotlina (2):
Ponická vrchovina (0):
Povraznícka brázda (0):
Rohy (0):
Slatinská kotlina (0):
Sliačska kotlina (2):
Zvolenská pahorkatina (0):
Žiarska kotlina (2)
Žarnovické podolie (0):
Žiarska kotlina (2):
Slovensko-moravské Karpaty (25)
Biele Karpaty (0)
Beštiny (0):
Bošácke bradlá (0):
Javorinská hornatina (0):
Kobylináč (0):
Kýčerská hornatina (0):
Lopenícka hornatina (0):
Súčanská vrchovina (0):
Vršatské bradlá (0):
Žalostinská vrchovina (0):
Javorníky (13)
Nízke Javorníky (0):
Vysoké Javorníky (13):
, Rakovská hornatina (13)
Myjavská pahorkatina (0)
Myjavská pahorkatina (0):
Považské podolie (12)
Bielokarpatské podhorie (0):
Bytčianska kotlina (7):
Ilavská kotlina (0):
Podmanínska pahorkatina (0):
Trenčianska kotlina (5):
Stredné Beskydy (0)
Kysucká vrchovina (0)
Bystrická brázda (0):
Krásňanská kotlina (0):
Kysucké bradlá (0):
Vojenné (0):
Kysucké Beskydy (0)
Javorský Beskyd (0):
Rača (0):
Oravská Magura (0)
Budín (0):
Kubínska hoľa (0):
Paráč (0):
Oravská vrchovina (0)
Oravská vrchovina (0):
Oravské Beskydy (0)
Babia hora (0):
Ošust (0):
Pilsko (0):
Polhoranská vrchovina (0):
Podbeskydská brázda (0)
Podbeskydská brázda (0):
Podbeskydská vrchovina (0)
Podbeskydská vrchovina (0):
Vihorlatsko-gutínska oblasť (0)
Vihorlatské vrchy (0)
Humenské vrchy (0):
Popriečny (0):
Vihorlat (0):
Východné Beskydy (12)
Čergov (0)
Čergov (0):
Ľubovnianska vrchovina (9)
Ľubovnianska vrchovina (9):
Pieniny (3)
Pieniny (3):
Východoslovenská nížina (2)
Východoslovenská pahorkatina (0)
Laborecká niva (0):
Ondavská niva (0):
Petrovské podhorie (0):
Podslanská pahorkatina (0):
Podvihorlatská pahorkatina (0):
Pozdišovský chrbát (0):
Toplianska niva (0):
Vranovská pahorkatina (0):
Zalužická pahorkatina (0):
Východoslovenská rovina (2)
Bodrocká rovina (0):
Iňačovská tabuľa (0):
Kapušianske pláňavy (0):
Laborecká rovina (0):
Latorická rovina (0):
Malčická tabuľa (0):
Medzibodrocké pláňavy (0):
Ondavská rovina (2):
Senianska mokraď (0):
Sobranecká rovina (0):
Trebišovská tabuľa (0):
Závadská tabuľa (0):
Záhorská nížina (0)
Borská nížina (0)
Bor (0):
Dolnomoravská niva (0):
Gbelský bor (0):
Myjavská niva (0):
Novoveská plošina (0):
Podmalokarpatská zníženina (0):
Záhorské pláňavy (0):
Chvojnická pahorkatina (0)
Senická pahorkatina (0):
Skalický hájik (0):
Unínska pahorkatina (0):
Zámčisko (0):
Západné Beskydy (0)
Jablunkovské medzihorie (0)
Jablunkovské medzihorie (0):
Moravsko-sliezske Beskydy (0)
Zadné hory (0):
Turzovská vrchovina (0)
Hornokysucké podolie (0):
Kornická brázda (0):
Predné vrchy (0):
Zadné vrchy (0):

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.